Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Numer polisy – nr 100050059201
Dokumenty do pobrania w plikach pdf:

Aviva dla uczniów i przedszkolaków
Tabele_procentowego_uszczerbku_na_zdrowiu_NW
RODO Obowiązek informacyjny ubezpieczenia grupowe TUO
Postanowienia dod_GRONO
OWU NNW Grono
Aviva dla uczniów i przedszkolaków_OC

Odpowiedzi na zapytania ofertowe na dostawę gazu.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w sprawie postępowania w formie zapytania ofertowego pn: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie”, przekazuje treść zapytań – PATRZ ZAŁĄCZNIK

Igrzyska Olimpijskie – lekcja historii w kl. V b

Po raz kolejny, razem z panią Izabelą Pędziwiatr zorganizowaliśmy nietypową lekcję historii „Igrzyska Olipijskie” wzorem starożytnych Greków. Wprowadziliśmy pewne poprawki do Igrzysk. Również dziewczęta mogły brać udział w zawodach. Wszyscy startowaliśmy w uraniach a nie nago jak w starożytnej Olimpii. Każda konkurencja była ciekawa i wszyscy uczniowie chętnie w niej uczestniczyli. Pierwszą konkurencją były biegi. Zwycięzcami zostali Kamil Skrzypacz i Kamil Kos osiągając ten sam wynik. Drugą konkurencją był rzut dyskiem. Najdalej  dyskiem rzucił Jakub Janeczko. Następnie był skok w dal i rzut oszczepem.  Najdłuższy skok oddał Kamil Kos a najmocniej władał oszczepem Kamil Skrzypacz. Przedostatnią konkurencją były zapasy. Najsilniejszymi i najwytrwalszymi zawodnikami w kategorii dziewcząt okazała się Karolina Bednarczyk a w kategorii chłopców Filip Bąk. Ostatnimi zmaganiami były wścigi rydwanów. Pierwsze miejsce zajął Przemysław Nieradka. Każdy ze zwycięzców zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie w pięknie wykonanym wieńcu laurowym.

Relacjonowała Marysia Hajdo

Świętowanie Niepodległej w szkole filialnej w Zapoledniku

Relacja filmowa z Obchodów 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Zapytanie ofertowe – dostawa gazu 2018

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie zaprasza do składania ofert na:  „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie”.

Termin składania ofert do 21.11.2018r. do godz. 10.00
Załączniki:

Obchody 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada 1918 r., po latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Walka o niepodległość mocno wpisywała się w codzienność tych, którzy pracowali, uczyli się, dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego. Z tego powodu byli często szykanowani, aresztowani, prześladowani. Proces odzyskania niepodległości naznaczony był też trudem i pracą Polaków na emigracji, którzy tak wytrwale kultywowali polskość, rozwijali z myślą o niej myśl polityczną czy polską kulturę. Polska powstała w chwili klęski zaborców w I wojnie światowej. 11-go listopada dekretem Rady Regencyjnej Józef Piłsudski otrzymał naczelne dowództwo nad wojskiem. Trzy dni później gremium to rozwiązało się, przekazując Naczelnikowi pełnię władzy nad odbudowującym się państwem. 11 listopada przypada Święto Niepodległości, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.
W związku z tak uroczystym świętem z inicjatywy SU ZSO i jego przewodniczącej Marysi Żaczek w naszej szkole powstał chór, który przygotowali koncert pieśni patriotycznych. Do śpiewania zgłosili się uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.
Młodzież zaśpiewała następujące utwory: „Przybyli ułani pod okienko”, „Wojenko, Wojenko”, „Rota”, „Marsz Polonia”, „Szara Piechota”, „Legiony”, „Żeby Polska”, „O mój Rozmarynie”. Podsumowaniem koncertu był występ Adama Barnasia, który z wielkim zaangażowaniem wykonał utwór „Mury” Jacka Kaczmarskiego.
Zgodnie z prośbą pani minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej nasza szkoła włączyła się także w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości pod hasłem „Świętujemy Niepodległą, bijemy rekord”. W dniu 9 listopada o godzinie 11.11,  tak jak wszystkie szkoły na terenie całej Polski, które przyłączyły się do akcji, odśpiewaliśmy cztery zwrotki  naszego hymnu państwowego „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Przygotowaniem uroczystości zajęli się Anna Ataman-Derbot, Halina Czerniec, Edward Kwapisz, Izabela Pędziwiatr, Grażyna Szwed.

 

Pasowanie na ucznia klasy I szkoły filialnej w Zapoledniku

W środę 7 listopada 2018 roku uczniowie klas pierwszych Szkoły Filialnej w Zapoledniku złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku szkolnym pasowanych na ucznia klasy pierwszej zostało  41 dzieci. Uroczystość odbyła się na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej naszej szkoły. Zgromadzili się tu zaproszeni goście, rodzice, krewni uczniów, nauczyciele i uczniowie klas II i III oraz pierwszaki.  Uroczystość rozpoczęła Pani Kierownik Aleksandra Dul witając serdecznie wszystkich przybyłych. Następnie dzieci z klas I zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym – pięknie śpiewając piosenki i recytując wiersze. Za swoje występy zostały nagrodzone głośnymi brawami. Po części artystycznej wprowadzono Poczet Sztandarowy Szkoły, w obecności którego nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie. Potem nastąpił akt pasowania na ucznia klasy I, którego dokonała Pani Dyrektor Szkoły Krystyna Chmura. Po pasowaniu uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki, medale, słodycze i zakładki. Ksiądz Proboszcz Tomasz Kołodziej pobłogosławił pierwszaków i wszystkich zebranych. Wójt Gminy Kazimierz Skóra życzył uczniom sukcesów w nauce, a rodzicom pociechy z ich dzieci. Obdarował też uczniów słodyczami.   Potem wykonano pamiątkowe zdjęcia.  Na zakończenie dzieci udały się na poczęstunek do swoich klas. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci każdego pierwszaka. Do tej ważnej uroczystości uczniów klas I przygotowywały Panie: Anna Rędzia, Renata Sabat i Wanda Kolano. Serdeczne podziękowania należą się rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci w przygotowaniach do tego wspaniałego dnia, a także nauczycielom i pracownikom Szkoły Filialnej w Zapoledniku za pomoc w zorganizowaniu ślubowania.

Z wizytą na Olimpie – lekcja historii w kl. V B

Uczniowie klasy V b w czasie lekcji historii pod okiem  p. Izabeli Pędziwiatr, przenieśli się do Grecji na górę Olimp. Przebrali się w charakterystyczne dla odgrywanych postaci stroje, a w rękach trzymali atrybuty bogów. Pokazali m. in. piękną Afrodytę, boginię miłości oraz Apolla. Pojawił się też gromowładny Zeus  i jego mądra oraz waleczna córka Atena. Wśród innych postaci prezentowanych przez dzieci warto wymienić  Hadesa. Uczniowie przeprowadzali wywiady z bogami. Wspaniale przygotowali prezentacje, stroje i atrybuty boskie. Jedna z grup nawet wykonała fragment ruin Partenonu znajdującego się na Akropolu. Wszyscy wykazali się ogromną kreatywnością i doskonale przygotowaną prezentacją  zawierającą wiedzę z zakresu mitologii. „Żywa lekcja” historii pozostanie na pewno długo w pamięci uczniów. Na dobre utrwali wiedzę, a także rozwinie zainteresowanie mitologią grecką i rolą jaką pełni ona w naszej kulturze. Słowa uznania należą się również rodzicom, którzy mocno zaangażowali się w realizację projektu i wraz z dziećmi przygotowali barwne stroje oraz rekwizyty.

Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej kl. IV – VIII

Dnia 11 listopada 2018r. (niedziela) o godz. 1100 odbędzie się uroczysta Msza Święta z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Grębowie. Prosimy o przybycie i aktywne uczestnictwo. Obowiązuje strój galowy. Po zakończonej mszy odbędzie się przemarsz na stadion, gdzie w nowo wybudowanym amfiteatrze zostaną odśpiewane przez was pieśni: Mazurek Dąbrowskiego, Rota i Boże coś Polskę, tak jak to miało miejsce w szkole. W uroczystości będzie brał udział Poczet Sztandarowy. Prosimy o uczestnictwo, zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej społeczności szkolnej w środowisku lokalnym. Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców.

Samorząd Uczniowski

Wizyta studyjna na Litwie 25-28 października 2018

W ramach doskonalenia zawodowego wybrani dyrektorzy szkół oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z województwa podkarpackiego w dniach 25-28 października 2018 r. wzięli udział w wizycie studyjnej na Litwie: „Śladami polskiej historii i kultury na Litwie”. W drodze do Wilna dodatkowym punktem było odwiedzenie Świętej Góry Grabarka, miejsca kultu w religii prawosławnej. W programie wizyty znalazło się m.in. spotkanie z Prezesem Macierzy Szkolnej Józefem Kwiatkowskim, którego tematem było szkolnictwo polskie na Litwie. Wysłuchano wykładu, którego tematyką była rola kresów w literaturze polskiej oraz w naukach ścisłych. Odbyło się też spotkanie z kustoszem Muzeum Adama Mickiewicza. Uczestnicy wizyty mogli również zwiedzić miejsca związane z tematem wystąpień, jak również Ostrą Bramę z cudownym obrazem Matki Boskiej, Cerkiew św. Ducha, Klasztor i Cerkiew Bazylianów (Cela Konrada), Kościół św. Piotra i Pawła, Katedrę Wileńską, Plac Ratuszowy, a także Cmentarz na Rossie, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego wraz z sercem Marszałka. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie rozległego zamku w Trokach – dawnej stolicy Litwy. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyła wizyta w Szkole Podstawowej w Kiwiszkach. Jest to jedna z około stu polskich szkół na Litwie. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z dyrektorami i nauczycielami szkół z polskim językiem wykładowym. Organizatorem wizyty studyjnej było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a udział  w nim wzięła Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Stanisław Fundakowski – wicekurator,  Marek Kondziołka – Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Bożena Pasieka – dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją oraz Mariusz Grudzień – Dyrektor Domu Polonii w Rzeszowie. Jako uczestniczka  wizyty na Litwie serdecznie dziękuję organizatorom za wyróżnienie i  przeżycie wspaniałej lekcji patriotyzmu oraz zobaczenie jak ważnym priorytetem mieszkających tam Polaków jest ocalenie od zapomnienia wszystkich wartości, które od wielu pokoleń kształtowały tożsamość narodową Polaków na Wileńszczyźnie.

Bożena Galiniak

 

« Older posts