Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową Ministerstwo Edukacji i Nauki poleciło poradniom psychologiczno – pedagogicznym podjęcie działań pozwalających na zapewnienie dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie informuje o możliwości korzystania z porad specjalistów w formie telefonicznej lub bezpośrednio w siedzibie placówki, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Konsultacyjne dyżury telefoniczne w okresie ferii

dla uczniów i ich rodziców, oraz nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatu tarnobrzeskiego w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Udzielenie bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce Poradni

Należy telefonicznie umówić wizytę.

Telefon do sekretariatu (15) 846-28-45dostępny w godzinach 7:30 – 15:30

 

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej infolinii udostępnionej przez MEiN w celu uzyskania pomocy  psychologiczno – pedagogicznej 800 080 222

Z wyrazami szacunki

Ewa Monika Szczepan

dyrektor PPP w Nowej Dębie

Harmonogram dyżurów w ZAŁĄCZNIKU.

Życzenia Świateczne

W tym roku Święta Bożego Narodzenia obchodzimy w warunkach “narodowej kwarantanny”, w warunkach izolacji i powszechnej walki z epidemią. Tradycyjne życzenia ZDROWIA nabierają dziś szczególnego znaczenia. Życzę Uczniom i ich Rodzicom, Gronu Pedagogicznemu i innym Pracownikom Szkoły, byście pozostali w zdrowiu i by nie opuszczały Was siły i nadzieja, że ten zły czas minie i wrócimy wkrótce do szkoły, uczniów i naszych klas!

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia
w życiu osobistym i zawodowym życzy

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie KRYSTYNA CHMURA

 

Konkurs historyczny „Wywiad ze Świadkiem Historii”

Dnia 9 grudnia 2020 r. odbyło się w bibliotece szkolnej uroczyste podsumowanie konkursu wojewódzkiego „Wywiad ze Świadkiem Historii”. Organizatorem konkursu był Wojewoda Podkarpacki. Konkurs był organizowany w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022”. Skierowany  do dzieci i młodzieży (7-19 lat) zamieszkującej teren województwa podkarpackiego oraz dzieci i młodzieży (7-19 lat) polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej tereny obwodu lwowskiego na Ukrainie. Zadaniem uczestników było nagranie filmu przedstawiającego wywiad z wybranym przez siebie świadkiem historii, osobą biorącą udział w ważnych dla naszego kraju wydarzeniach lub pamiętający takie wydarzenia, w szczególności związane z: Latami II wojny światowej, Działalnością konspiracyjną, Działalnością opozycyjną związaną z przemianami demokratycznymi w Polsce. Nasze uczennice z klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego: Gabriela Dec, Aleksandra Nieradka i Wiktoria Weiss pod kierunkiem nauczycielki historii Pani Izabeli Pędziwiatr  przeprowadziły wywiad z Emilią Łakomy urodzoną w 1927 r. w Grębowie. Historię opowiedzianą przez prababcię Aleksandry Nieradki potwierdzają „Pamiętniki Seweryna Dolańskiego”- ziemianina zamieszkującego Pałac Dolańskich w Grębowie. Osobiście nagrody laureatkom  za zdobycie III miejsca w konkursie przekazała w imieniu Pani Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice uczennic oraz Wójt Gminy Grębów Pan Kazimierz Skóra. Dziewczęta otrzymały również nagrody z rąk Wójta Gminy Grębów.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwoje uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego Karolina Chmielowiec oraz Adam Barnaś otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Uczniom gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

„Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza – konkurs literacki

W dniach 26 – 29 listopada 2020 r. odbyło się święto Stanisława Jachowicza. Ruszyła bowiem I edycja Festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu. Tym razem w wersji online. Nasze uczennice Julia Dec i Jagoda Suduł z klasy VI b oraz Zuzanna Nieradka z klasy VII c szkoły podstawowej wzięły udział w konkursie literackim. Napisały utwory: „Kapelusz”, „O małej, łakomej myszy” i „Szkodliwy misio”.  Konkurs był  jednym  z wielu wydarzeń festiwalowych. Miał na celu rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Poznanie sylwetki Stanisława Jachowicza i jego dorobku literackiego, a następnie jego twórcze wykorzystanie. Zachęcenie dzieci do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej twórczości, ze wskazaniem na stylistyczną i językową poprawność utworu. Ponadto w ramach festiwalu odbyły się spektakle, konkursy, warsztaty, wykłady i spotkania. Któż nie zna wierszyka „Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku…” Przybliżono postać autora oraz innych bohaterów jego bajkowego świata. Pierwszy festiwal imienia bajkopisarza pochodzącego z Tarnobrzega – Stanisława Jachowicza rozpoczął się w czwartek 26 listopada. Od tego dnia do niedzieli na profilu facebookowym Tarnobrzeskiego Domu Kultury i w wydarzeniu Festiwal „Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu zostały zamieszczone filmy, spotkania, odbyły się transmisje na żywo, konkursy, ciekawostki. W dniu 29 listopada zostały ogłoszone wyniki konkursu literackiego, plastycznego i teatralnego. Wśród wyróżnionych znalazła się nasza uczennica Julia Dec. Otrzymała pozaregulaminową nagrodę przyznaną przez organizatora czyli Tarnobrzeski Dom Kultury za entuzjazm i ogromną wyobraźnię uwidocznioną w opowiadaniu pt. „Kapelusz”. Uczennice zgłosiła i zachęciła do udziału w konkursie p. Lucyna Skóra.

 

 

„Mała książka – wielki człowiek”

29 października 2020 r. w Szkole Filialnej w Zapoledniku odbyło się uroczyste spotkanie pierwszoklasistów w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Wierzymy, że „czytelnictwo” zaczyna się już od pierwszych miesięcy życia dziecka, na długo przed dniem, w którym zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed dziećmi u progu szkolnej edukacji, jest nauka czytania, która dzięki WYPRAWCE CZYTELNICZEJ może stać się prawdziwą przyjemnością oraz rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka i nigdy  niekończącą się pasję do czytania, zdobywania wiedzy i stałego poszerzania swoich horyzontów. Tegoroczny, nowy etap kampanii Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Nasza szkoła otrzymała Wyprawki czytelnicze, w skład których wchodzą: „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m. in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, D. Terakowskiej i innych, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Uczniowie klas pierwszych w tym dniu przynieśli do szkoły swoje ulubione książeczki, które czytają wraz ze swoimi rodzicami. Następnie panie Klaudia Kotwica i Lucyna Skóra czytały fragmenty „Pierwszego abecadła”. Podsumowaniem spotkania czytelniczego było wręczenie pierwszoklasistom Wyprawki Czytelniczej.

« Older posts