Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” to nowy projekt edukacyjny IPN, współorganizowany z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział Kraków, Fundacją im. Zofii i Jana Włodków oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, we współpracy Kuratorium Oświaty w Krakowie. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć IPN, współorganizowanych od 2014 r. z PTZ Oddział Kraków, skupiających się na dziejach ziemiaństwa. Dotychczas uczestnicy projektów edukacyjnych koncentrowali swe badania na etosie ziemiaństwa, udziale przedstawicieli tej warstwy społecznej w walkach o odzyskanie niepodległości oraz w obronie Polski w trakcie II wojny światowej, a także na polityce komunistycznych władz wobec przedwojennych polskich elit.
Ukazały się wyniki etapu wojewódzkiego konkursu „Zemsta za niepodległość. Ziemianie ofiary dwóch agresorów”, w którym brali udział uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Izabeli Pędziwiatr. Wojewódzka komisja konkursowa po dokonaniu oceny prac zakwalifikowała do etapu ogólnopolskiego  uczennice z liceum ogólnokształcącego.
Laureatkami zostały w kategorii praca multimedialna: Maria Żaczek z klasy II LO. W kategorii prace fotograficzne: Karolina Chmielowiec, Martyna Chmielowiec, Wiktoria Kochańczyk, Natalia Kos z klasy I a LO.

O terminie finału powiadomimy w późniejszym czasie, gdyż z pewnością nie odbędzie się w planowanym okresie. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.