Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie  zarządza dodatkowe dni wolne w roku szkolnych 2021/2022:

 • 15 października 2021 – SP, LO
 • 12 listopada 2021 – SP, LO
 • 7 stycznia 2022 – SP, LO
 • 2 maja 2022 – SP, LO
 • 4 maja 2022 – LO
 • 5 maja 2022 – LO
 • 6 maja 2022 – LO
 • 24 maja 2022 – SP
 • 25 maja 2022 – SP
 • 26 maja 2022 – SP, LO
 • 17 czerwca 2022 – SP, LO