W dniu 31 marca 2022 r. o godz. 10:00 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie  odbyły się  eliminacje gminne –  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem turnieju byli: Wójt Gminy Grębów oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. W turnieju udział wzięło 28 uczestników, w trzech  grupach wiekowych.  Głównym celem turnieju jest promocja przepisów pożarowych, historii, tradycji oraz sprzętu straży pożarnej. Tematyką konkursu było szeroko pojęte ratownictwo i pożarnictwo.

Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:

  1. Mł. Bryg. Szymon Rawski
  2. Mł. Kpt. Przemysław Myszka
  3. Mł. ASP. Bartosz Bąk
  4. Jerzy Drewniak – przew. Rady Gminy w Grębowie (OSP)
  5. Zbigniew Perłowski – Komendant Gminny OSP
  6. Jacenty Jakubowski (OSP)

W poszczególnych grupach wiekowych wyłoniono następujących laureatów:

I grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa klasy od I – IV

I  miejsce  – Adam Brożyna (SP Stale)
II miejsce – Kacper Czeladka ( SP Grębów)
III  miejsce – Jakub Gortych ( SP Grębów)

II grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy V – VIII

I miejsce  – Izabela Chojnacka (SP Zabrnie)
II miejsce – Maja Dul (SP Zabrnie)
III miejsce – Karolina Zdyrska (SP Stale)

III grupa wiekowa – Szkoła ponadpodstawowa klasy I – IV

I  miejsce  – Michał Barnaś (LO Grębów)
II miejsce – Paweł Barnaś (LO Grębów)
III  miejsce – Karolina Chmielowiec (LO Grębów)

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe dyplomy, nagrody i upominki ufundowane przez Wójta Gminy Grębów.

Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra składa serdeczne podziękowania  opiekunom z poszczególnych szkół, komisji, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem turnieju, a także samym uczestnikom turnieju wiedzy pożarniczej za przystąpienie do konkursu i zdrowe współzawodnictwo.