16 października 2017r. gimnazjaliści z naszej szkoły w ramach realizacji edukacji patriotycznej  zwiedzali Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau.             

 Celem wycieczki było poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, uświadomienie uczniom wymiaru ludzkiego okrucieństwa, a z drugiej strony wizerunek ludzi umierających bez prawa do godności, budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas II wojny światowej.

 Corocznie tereny byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau odwiedzają setki tysięcy ludzi z całego świata. Wśród nich są byli więźniowie, rodziny ofiar, pielgrzymi, młodzież i dorośli próbujący znaleźć przyczyny rodzenia się nienawiści i pogardy, a także na własne oczy zobaczyć miejsce, które stało się synonimem Shoah, masowego mordu i upadku cywilizacyjnego. Im bardziej oddalamy się w czasie od wydarzeń II wojny światowej tym większe znaczenie mają działania edukacyjne w miejscach pamięci, szczególnie ważne dla najmłodszych pokoleń, których wiedza i wrażliwość dopiero się kształtują. Dla kolejnych pokoleń urodzonych po wojnie, historia sprzed półwiecza jest na tyle odległa, że nie identyfikują się z nią tak, jak ich rodzice lub dziadkowie.  

Drugim etapem naszej wycieczki była wizyta w Krakowie. Zwiedzaliśmy z przewodnikiem najciekawsze atrakcje tego królewskiego miasta: Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki, Planty, Uniwersytet Jagielloński, Okno Papieskie, Wawel, Smoka Wawelskiego i Bulwary Wiślane.       

Organizatorką wycieczki była pani Beata Urbaniak. Opiekunami gimnazjalistów byli wychowawcy Lucyna Skóra i Grzegorz Czerepak.