Dnia 18 października 2017 roku odbyła się wycieczka do Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu. Uczniowie klasy IV b wraz z opiekunami panią Aliną Wójcik i panią Zuzanną Szymulą uczestniczyli w warsztatach ekologicznych oraz wybrali się na spacer po pięknym parku, który otacza Zamek Tarnowskich. Wyjazd ten dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń oraz poszerzył ich wiedzę z zakresu dbania o florę i faunę naszego pełnego uroku regionu. Uczniowie mogli podziwiać wiele żywych okazów zwierząt (także tych słabo widocznych bez mikroskopu) oraz z lupą w jednej ręce i aparatem w drugiej śledzić i dokumentować sekretne życie drzew. Na zakończenie każdy uczestnik wycieczki otrzymał Dyplom Młodego Ekologa, którego treść to motyw przewodni tego wyjazdu:

„Dziś ekologia modne słowo, przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. Jej strażnikami się ogłaszamy,  od dziś przyrodzie my pomagamy.”