Dnia 13 lutego dziewięcioro uczniów naszego liceum ogólnokształcacego pod opieką nauczyciela chemii pani Agnieszki Dec wzięło udział w XXVII edycji Seminarium „Wybrane Problemy Chemii”. Wydarzenie to jest organizowane cykliczne przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie i Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Seminarium to skierowane jest do uczniów  zainteresowanych chemią i realizujących program z tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Uczniowie mogli wysłuchać wykładów: dr hab. inż. Barbary Pilch – Pitera – „Jak pokolorować świat” i dr hab. inż. Marka Potoczek „Nowoczesne materiały ceramiczne XXI wieku”. Po wykładach nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych. Mieli okazję przeprowadzać miareczkowanie redoksymetryczne, badać zawartość kofeiny w herbacie metodą chromatografii, analizować związki organiczne, modelować widma elektronowe filtrów UV i badać właściwości metali o dużym stopniu rozdrobnienia. Bardzo ważna dla uczniów była możliwość pracy w profesjonalnie wyposażonym laboratorium chemicznym. Pracownicy naukowi uczelni  instruowali i pomagali podczas wykonywania eksperymentów. Całość przebiegała w bardzo miłej atmosferze.