Dnia 19 grudnia 2019 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbyło się  wspólne szkolne kolędowanie. Cała społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej. Każda z klas wylosowała kolędę i w ten sposób powstała lista utworów, które wspólnie śpiewaliśmy. Spotkanie wywołało wiele pozytywnych emocji. Każdy z uczestników kolędowania poczuł już magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Nad całością czuwali uczniowie klasy pierwszej  Liceum Ogólnokształcącego: Emilka Paterek, Karol Paterek  i Lidka Zięba.