„Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu niepodległości”.

Konkurs  adresowany jest do uczniów gimnazjów z diecezji rzeszowskiej, przemyskiej, sandomierskiej, tarnowskiej i zamojsko-lubaczowskiej z obszarów wchodzących w skład województwa podkarpackiego.
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli na temat roli Kościoła w jednoczeniu Polaków na drodze do odzyskania niepodległości.

W dniu 14 grudnia 2017 r. odbył się I etap konkursu (eliminacje szkolne).

Konkurs odbywa się na platformie e-learningowej Moodle. Uczniowie rozwiązują test wiadomości a o zdobytym miejscu decyduje liczba punktów i czas rozwiązania testu. Tematyka konkursu obejmuje 1000 lat historii państwa polskiego.

Do II etapu (finał diecezjalny) zakwalifikowało się 20 najlepszych uczniów z diecezji sandomierskiej i tarnowskiej.  W gronie 20 osób naszą szkołę reprezentować będą uczniowie klasy III c/G: Maria Żaczek, Adam Barnaś, Martyna Drozd, Gabriela Kopała.

Etap II odbędzie się 24 lutego 2018 roku. Gratulujemy i życzymy powodzenia. Uczniów do konkursu przygotowuje p. Izabela Pędziwiatr.