W ramach doskonalenia zawodowego wybrani dyrektorzy szkół oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z województwa podkarpackiego w dniach 25-28 października 2018 r. wzięli udział w wizycie studyjnej na Litwie: „Śladami polskiej historii i kultury na Litwie”. W drodze do Wilna dodatkowym punktem było odwiedzenie Świętej Góry Grabarka, miejsca kultu w religii prawosławnej. W programie wizyty znalazło się m.in. spotkanie z Prezesem Macierzy Szkolnej Józefem Kwiatkowskim, którego tematem było szkolnictwo polskie na Litwie. Wysłuchano wykładu, którego tematyką była rola kresów w literaturze polskiej oraz w naukach ścisłych. Odbyło się też spotkanie z kustoszem Muzeum Adama Mickiewicza. Uczestnicy wizyty mogli również zwiedzić miejsca związane z tematem wystąpień, jak również Ostrą Bramę z cudownym obrazem Matki Boskiej, Cerkiew św. Ducha, Klasztor i Cerkiew Bazylianów (Cela Konrada), Kościół św. Piotra i Pawła, Katedrę Wileńską, Plac Ratuszowy, a także Cmentarz na Rossie, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego wraz z sercem Marszałka. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie rozległego zamku w Trokach – dawnej stolicy Litwy. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyła wizyta w Szkole Podstawowej w Kiwiszkach. Jest to jedna z około stu polskich szkół na Litwie. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z dyrektorami i nauczycielami szkół z polskim językiem wykładowym. Organizatorem wizyty studyjnej było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a udział  w nim wzięła Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Stanisław Fundakowski – wicekurator,  Marek Kondziołka – Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Bożena Pasieka – dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją oraz Mariusz Grudzień – Dyrektor Domu Polonii w Rzeszowie. Jako uczestniczka  wizyty na Litwie serdecznie dziękuję organizatorom za wyróżnienie i  przeżycie wspaniałej lekcji patriotyzmu oraz zobaczenie jak ważnym priorytetem mieszkających tam Polaków jest ocalenie od zapomnienia wszystkich wartości, które od wielu pokoleń kształtowały tożsamość narodową Polaków na Wileńszczyźnie.

Bożena Galiniak