W dniu 10 czerwca bieżącego roku zawitali do nas przyszli uczniowie klas pierwszych. Wraz ze swoimi wychowawcami zwiedzili wszystkie klasy. Celem tego spotkania oprócz wspólnej zabawy i miłego spędzenia czasu, było przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej i kulturowej naszej Szkoły.  Dzień ten dzięki wielu atrakcjom, które wraz z wychowawcami przygotowali uczniowie wszystkich klas z pewnością na długo zapisze się w pamięci przyszłych pierwszoklasistów. Przedszkolaki miały możliwość sprawdzić swoje umiejętności sportowe pokonując tor przeszkód na sali gimnastycznej. Wiele radości sprawiły im ćwiczenia grafomotoryczne wykonywane na tablicy interaktywnej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sala zabaw i boisko, gdzie dzieci spożytkowały swoją energię. Przyszli uczniowie z uśmiechem pożegnali się ze starszymi kolegami.