Informacja o konkursie

Etap biblioteczny

13 marca 2020 r. upływa termin zdobywania sprawności w obrębie 10 książek wyznaczonych do konkursu. Do tego dnia należy dostarczyć wypełnione testy, które uczestnicy otrzymali na rozpoczęcie konkursu „Wielka Liga Czytelników”

Etap szkolny

25 marca 2020 r. o godzinie 9.00 na drugiej lekcji odbędzie się TEST KWALFIKACYJNY z książki „Dziewczyna i chłopak czyli heca na 14 fajerek”.

Etap powiatowy

27 marca 2020 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu

30 marca 2020 r. zostaną zgłoszone trzy osoby do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z testów szkolnych i testu kwalifikacyjnego. Będą reprezentować szkołę w konkursie powiatowym.