Grębów, dnia 13.07.2022 r.

Dotyczy: zapytania na realizację zamówienia „Doposażenie pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków ( stołówki szkolnej) w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. prof.  Stanisława Bąka w Grębowie, w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zawiadamiamy Państwa, że powyższe postępowanie zostaje unieważnione.

Uzasadnienie:

Po dokonanym sprawdzeniu i przeanalizowaniu złożonych ofert stwierdziliśmy, że występują rażące różnice cenowe, których powodem mogły być nieprecyzyjne dokonanie opisu naszego zamówienia. Ważnym powodem unieważnienia zamówienia jest pominięcie w wykazie niezbędnego urządzenia tj. kuchni elektrycznej w ilości 2 szt. oraz   sprzętu typu garnki i pojemniki ze stali nierdzewnej.

Z poważaniem:

Dyrektor ZSO w Grębowie

Krystyna Kozieja