im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Tag: wyniki matur

Matura 2021 – wyniki.

Tegoroczne egzaminy maturalne odbyły się w wyjątkowych warunkach. W związku z pandemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej, egzaminy maturalne przeprowadzono na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

By zdać maturę trzeb uzyskać minimum 30 proc. z trzech obowiązkowych testów: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego.  W tym roku abiturienci nie musieli przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

W dniu dzisiejszym tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości.

Wyniki, jakie uzyskali są bardzo dobre.

Oddział  LO Grębów Powiat Województwo Kraj
język angielski
– poziom podstawowy
85 64 73 75
język polski
– poziom podstawowy
57 42   53 55
matematyka
– poziom podstawowy
55 39 58 56
język angielski
– poziom rozszerzony
75 48 61 65
historia
– poziom rozszerzony
83 53 35 37
fizyka
– poziom rozszerzony
90 26 34 37
chemia
– poziom rozszerzony
44 24 35 35
wiedza o społeczeństwie
– poziom rozszerzony
43 43 28 28
matematyka
poziom rozszerzony
20 14 31 31
geografia
– poziom rozszerzony
30 16 31 33
biologia
– poziom rozszerzony
22 22 33 33
język polski
– poziom rozszerzony
34 34 44 49

Nauczycielom dziękujemy za włożony trud, poświęcenie i nieustającą motywację do zdobywania wiedzy.

Maturzystom gratulujemy i życzymy im pomyślnej rekrutacji na studia!!!

Absolwentów Szkoły Podstawowej zapraszamy do pierwszej klas Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie!!!

Matura 2019

W dniu dzisiejszym tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości.

Wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie zdali maturę! Zdawalność egzaminu dojrzałości w Polsce wyniosła 81%, natomiast w powiecie tarnobrzeskim 77%.

Wyniki wszystkich egzaminów obowiązkowych  są zdecydowanie powyżej średniej krajowej:

  • Język polski 58,1% (średnia krajowa 49%)
  • Matematyka 75,5% (średnia krajowa 60%)
  • Język angielski 78,2% (średnia krajowa 70%)
  • Język niemiecki 72% (średnia krajowa 59%)

Jak co roku możemy się poszczycić egzaminem zdanym na 100%, w tym roku jest to język angielski na poziomie podstawowym.

Uczniowie grębowskiego LO zdawali następujące przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka.
Tak szeroki wybór przedmiotów jest możliwy dzięki olbrzymiemu wsparciu jakie Liceum otrzymuje ze strony Wójta Gminy Grębów,  nauka odbywa się w małych grupach, a każdy uczeń może wybrać dowolne przedmioty jako rozszerzone.

 

Gratulujemy maturzystom i życzymy im pomyślnej rekrutacji na studia!!!

Absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zapraszamy do pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie!!!