Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie zaprasza do składania ofert na zakup środków czystości.

Załącznik 1 – Oferta

Załącznik 2 – Zapytanie ofertowe

Załącznik 3 – zapotrzebowanie – str 1

Załącznik 4 – zapotrzebowanie – str 2