Tegoroczne egzaminy maturalne odbyły się w wyjątkowych warunkach. W związku z pandemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej, egzaminy maturalne przeprowadzono na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

By zdać maturę trzeb uzyskać minimum 30 proc. z trzech obowiązkowych testów: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego.  W tym roku abiturienci nie musieli przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

W dniu dzisiejszym tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości.

Wyniki, jakie uzyskali są bardzo dobre.

Oddział  LO Grębów Powiat Województwo Kraj
język angielski
– poziom podstawowy
85 64 73 75
język polski
– poziom podstawowy
57 42   53 55
matematyka
– poziom podstawowy
55 39 58 56
język angielski
– poziom rozszerzony
75 48 61 65
historia
– poziom rozszerzony
83 53 35 37
fizyka
– poziom rozszerzony
90 26 34 37
chemia
– poziom rozszerzony
44 24 35 35
wiedza o społeczeństwie
– poziom rozszerzony
43 43 28 28
matematyka
poziom rozszerzony
20 14 31 31
geografia
– poziom rozszerzony
30 16 31 33
biologia
– poziom rozszerzony
22 22 33 33
język polski
– poziom rozszerzony
34 34 44 49

Nauczycielom dziękujemy za włożony trud, poświęcenie i nieustającą motywację do zdobywania wiedzy.

Maturzystom gratulujemy i życzymy im pomyślnej rekrutacji na studia!!!

Absolwentów Szkoły Podstawowej zapraszamy do pierwszej klas Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie!!!