Dnia 19 grudnia 2017 uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcacego  Jakub Dul odebrał  z rąk wojewody podkarpackiego  Ewy Leniart i kurator oświaty Małgorzaty Rauch  dyplom potwierdzający otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie odbyło się w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać jeden uczeń w  szkole. Przyznawane są one uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub mają szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Kuba wykazuje szczególne zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych, zwłaszcza w dziedzinie chemii, biologii oraz matematyki. Kubie serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów przede wszystkim na maturze oraz dostania się na wymarzony kierunek studiów.