Dnia 06 października  2017 r. uczniowie naszej szkoły członkowie Młodzieżowej Rady Gminy uczestniczyli w sesji Młodzieżowej Rady Gminy Grębów III kadencji, która odbyła  się w  Zespole Szkół  w Stalach. Młodzi Radni ze Stalów  bardzo uroczyście i gościnnie przyjęli swoich kolegów radnych i zaproszonych gości. Obrady Sesji przebiegały  sprawnie i rzeczowo. Przyjęto cztery uchwały do realizacji jeszcze w roku bieżącym.

Podjęte uchwały:

  1. Uchwała w sprawie: współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grębowie w celu zorganizowania akcji charytatywnej w zakresie udzielenia pomocy osobom starszym i samotnym.
  2. Uchwała w sprawie zorganizowania z pomocą nauczycieli akcji pod nazwą „Odwiedzamy zapomniane groby”.
  3. Uchwała w sprawie zorganizowania „Parady Mikołajów” w szkołach.
  4. Uchwała dotycząca zorganizowania akcji „Oddaj swoją książeczkę, zabawkę – podziel się”

Całość obrad Sesji podsumował i podziękował za owocne obrady w gościnnym Zespole Szkół w Stalach Wójt Gminy Kazimierz Skóra.