30 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczysta akademia poświęcona obchodom Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, zawiera prawa i obowiązki obywateli. Prawa zapisane w konstytucji są nienaruszalne! Nikomu nie wolno ich zmieniać ani modyfikować dla własnych interesów! Czczenie tak ważnych świąt państwowych jest patriotycznym i moralnym obowiązkiem każdego polaka. Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy, Wolność, Naród, Ojczyzna.  Organizacją spotkania zajęły sie p. Marta Dul i Elżbieta Idec. Artystami byli uczniowie klasy klasy V a SP oraz uczennice trzeciej klasy gimnazjumim i siódmej szkoły podstawowej.