Zapraszamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębów:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 7 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2022 r. do godz. 15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 1 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 do 8 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 11 kwietnia 2022 r. do godz.15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 15 sierpnia 2022 r. do godz.15:00
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 12 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 18 sierpnia 2022 r. do godz.12:00
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 12 kwietnia 2022 r. od godz.13:00 do 28 kwietnia 2022 r. do godz.15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 19 sierpnia 2022 r. od godz. 13:00 do 25 sierpnia 2022 r. do godz.15:00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:29 kwietnia 2022 r. do godz.12:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 26 sierpnia 2022 r. do godz.12:00

Szczegóły w załączniku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej.