Rekolekcje – to w Kościele rzymskokatolickim kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę. W dniu 27 marca 2019 roku w Szkole Filialnej w Zapoledniku odbyły się wielkopostne szkolne rekolekcje. Rekolekcjonista mówił o tym,  aby uwierzyć w Jezusa, w Jego siłę miłosierdzia i przebaczenia. Poruszył kwestię prawdy, miłości i szacunku wobec najbliższych osób. Mówił o drodze wiary, która pełna jest drogowskazów, które informują nas o celu podróży naszego życia. Opowiadał o troskach życia doczesnego – „Bo życie to radość, piękno, czystość serca i duszy. Życie to najcenniejszy dar jaki mamy”.  Uczniowie chętnie dyskutowali i modlili się z Ojcem. Tegoroczne rekolekcje były bardzo ciekawe i pouczające. Na zakończenie spotkania Ojciec rekolekcjonista i Ks. Proboszcz Tomasz Kołodziej udzielili błogosławieństwa wszystkim uczniom i pracownikom naszej szkoły.