Jak co roku, miesięcznik Perspektywy opublikował ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce. Jest to najbardziej prestiżowe zestawienie w kraju, a znalezienie się na liście rankingowej to prawdziwy zaszczyt. Głównymi kryteriami są osiągnięcia w olimpiadach oraz wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Lista ogólnopolska zawiera 1000 najlepszych szkół, opublikowane są także listy dla każdego województwa, które przedstawiają 50 najlepszych placówek z danego regionu Od kilku lat Liceum Ogólnokształcące w Grębowie znajduje się na liście 30 najlepszych liceów Podkarpacia, w tym roku zajęliśmy 14 miejsce (w ubiegłym roku 31 miejsce). Jest to tym większy sukces, że wśród wyróżnionych szkół jesteśmy jedynym liceum usytuowanym na wsi. Nasze liceum znalazło się na 307 miejscu w kraju , na ogólną liczbę 2126 szkół. W ten sposób zdobyliśmy tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”. Na taki sukces składa się wiele czynników. Mądrzy, ambitni, pracowici uczniowie, bardzo dobrze przygotowana kadra nauczycielska. Olbrzymie wsparcie w mądrej polityce gminy, która, jako organ prowadzący szkołę stara się, aby najlepsi absolwenci naszego gimnazjum kontynuowali naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Grębowie. To wsparcie ma wiele form: stypendia dla najlepszych uczniów, możliwość rozszerzania dowolnych przedmiotów wybranych przez uczniów, małe klasy. Uczniowie naszego liceum już od pierwszej klasy mają przyznane dodatkowe godziny z wybranych przedmiotów, a nauka często odbywa się w małych, czasem nawet 3 – 5 osobowych grupach. Każdy uczeń ma możliwość rozwijać swoje zainteresowania, nie ma podziału na przedmioty kierunkowe i te, których się nie rozszerza, typu drugi język. Odniesiony sukces pokazuje, jak ważna jest współpraca. Dzięki olbrzymiemu wsparciu i pomocy ze strony Wójta oraz sympatii społeczności lokalnej szkoła rozwija się i osiąga sukcesy, kadra nauczycielska może skupić się na jak najefektywniejszym przekazywaniu wiedzy, a uczniowie czują się docenieni i zmotywowani do pracy.

LINK do rankingu