Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka  w Grębowie otrzymał od Gminy Grębów nowe laptopy  typu outlet z oprogramowaniem, których zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szkoła otrzymany sprzęt wypożyczyła do realizacji zdalnego nauczania najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom.

Z Filialnej Szkoły Podstawowej w Zapoledniku laptop otrzymał 1 uczeń i 1 nauczyciel.

Z Szkoły Podstawowej w Grębowie laptopy otrzymało 3 uczniów  w tym 2 uczniów z rodzin wielodzietnych.

Z Liceum Ogólnokształcące w Grębowie laptop otrzymał 1  nauczyciel.