W związku z drugą falą pandemii i ogłoszeniem nauczania hybrydowego w Liceum Ogólnokształcącym, w dniu 20.10.2020r. pięciu uczniom naszej szkoły przekazano do użytkowania laptopy.

W/w laptopy otrzymaliśmy od Gminy Grębów, która zakup sfinansowała w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Dzięki otrzymanym laptopom uczniowie naszego liceum mogą na bieżąco realizować nauczanie w trybie zdalnym.