„Dobre drzewo dobrym owocem się okrywa,

Dobry człowiek z dobrych czynów poznawany bywa.”

Wacław  Potocki

Dzisiejszy dzień 29 czerwca 2021 r. zapewne zapisze się na zawsze w historii naszej szkoły i w naszej pamięci jako szczególnie ważny i wzruszający. Oto po wielu latach współpracy przyszło nam żegnać nasze wspaniałe Panie Dyrektorki: Krystynę Chmurę i Krystynę Hadryś, które podjęły decyzję o przejściu na zasłużoną emeryturę. Nie wiadomo czy wszyscy mamy świadomość jak nadzwyczajny  i niepowtarzalny jest przypadek naszych pań… Wyróżnia je nie tylko nieprzeciętna elegancja i uroda oraz to, że obie noszą  to samo, piękne imię Krystyna. Serdecznymi przyjaciółkami, uczennicami tej samej klasy,  były już w szkole podstawowej, a później w liceum. Po ukończeniu studiów obie jako nauczycielki pracowały w naszej szkole. Wiedzę  i doświadczenie w kierowaniu placówką zdobywały jako wicedyrektorki  u boku pana  Kazimierza Skóry. Następnie, po objęciu przez pana Skórę  stanowiska wójta gminy Grębów, w roku   2011  pani Chmurze powierzono funkcję dyrektora, zaś pani Hadryś wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. To, że obie panie tak dobrze znały się nawzajem i że tyle lat spędziły w tym środowisku i w murach tej szkoły z pewnością pomogło im pełnić te zaszczytne, ale i odpowiedzialne funkcje tak znakomicie,  z wielką pasją i zaangażowaniem. Panie Dyrektorki wspólnie stanowiły doskonale uzupełniający się duet, w każdej sytuacji rozumiały się bez słów. W nawale obowiązków zawsze znajdowały czas, by wysłuchać drugiego człowieka, wesprzeć i pocieszyć w trudnej sytuacji, podać pomocną dłoń. Przez te wszystkie lata wspólnej pracy dawały nam odczuć, że jesteśmy przyjaciółmi i partnerami w działaniach dla dobra uczniów i środowiska, w budowaniu dobrego imienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. Szanowne Panie, dziś w imieniu wszystkich pracowników szkoły najserdeczniej dziękujemy za te wszystkie wspólne lata, czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy spędzić je razem w tej szkole, która dzięki Wam dla wielu stała się drugim domem. Życzymy, abyście teraz znalazły czas nie tylko na zasłużony odpoczynek, ale pełne energii i sił realizowały swoje pasje i zainteresowania, ciesząc się przez wiele, wiele lat wspaniałym zdrowiem i rodzinnym szczęściem. Życzymy, by czas ocalił od zapomnienia  wszystkie spędzone z nami szczęśliwe chwile.

           Nauczyciele i Pracownicy Szkoły