W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie im prof. Stanisława Bąka uczniowie klasy 8 b zorganizowali    “Maraton pisania listów”. Odbył się on w dniach  6  – 10 grudnia. Wzięli w nim udział chętni uczniowie. Pełne zaangażowanie w projekcie miały klasy 7 a, 8 b  i 8 c, natomiast z klas 5 b, 1 LO i 3 a i b LO udział wzięło udział ponad 50% uczniów. Uczniowie pisali listy podczas lekcji wychowawczych, zajęć świetlicowych, zajęć bibliotecznych, a także w domu. Łącznie napisano 92 listy, 34 listy zostały skierowane do Mikity Zalatoru z Białorusi, 29 listów do Zhang Zhan z Chin oraz 29 do Imoleago Michael z Nigerii. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie. Mamy nadzieję, że „Maraton pisania listów” odbędzie się w przyszłym roku jeszcze z większym zaangażowaniem naszych uczniów.