Pomimo zimna, deszczu i przeciwności losu 8 kwietnia 2022 r. nasi maturzyści dotarli na Jasną Górę, dzięki gościnności szkół ponadpodstawowych z terenu Nowej Dęby, którzy użyczyli nam miejsca w swoim autokarze. Jak zwykle przed maturą, uczniowie prosili o dar mądrych wyborów życiowych i pomoc w egzaminach. Pierwszym punktem wyjazdu było  spotkanie w Sali Ojca Kordeckiego. Następnie różaniec w kaplicy Cudownego Obrazu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. O 13.30 rozpoczęła się Msza Święta w intencji maturzystów, której przewodził Biskup senior Edward Frankowski.