Prof. Stanisław Bąk

Językoznawca, slawista, etnograf, edytor, współczesny znawca i badacz polskich gwar Dolnego Śląska, zbieracz folkloru śląskiego.

Dewizą życiową profesora Stanisława Bąka było hasło „PRACA ZWYCIĘŻY WSZYSTKO”.

Kalendarium życia prof. Stanisława Bąka

1900

28 listopada urodził się w Grębowie.

1913

Ukończył Szkołę Powszechną w Grębowie i zaczął uczęszczać do Prywatnego Gimnazjum Realnego w Nisku.

1921

Rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

1925

Ukończył studia polonistyczne i został asystentem przy Katedrze Języka Polskiego na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

1926

Otrzymał tytuł doktora Filozofii i Filologii Słowiańskiej.

 

1928

Otrzymał dyplom magistra Filozofii i Filologii Polskiej i objął posadę nauczyciela w Państwowym Gimnazjum w Mikołowie.

1933

Zostaje członkiem Komisji Językowej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i członkiem ministerialnej komisji dla oceny podręczników szkolnych języka polskiego.

1934

Otrzymał tytuł profesora szkół średnich.

1939

W czasie działań wojennych przeniósł się wraz z rodziną do Grębowa i rozpoczął tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej.

1944

Przyczynił się do zorganizowania prywatnego gimnazjum wiejskiego w Grębowie.

1946

Objął stanowisko adiunkta przy Instytucie Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

1961

Otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

1964

Zaczął pełnić funkcje skarbnika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

1971

Został odznaczony Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

1972

Został członkiem Komisji Nauk Humanistycznych.

1980

Otrzymał Medal KEN przyznany przez ministra Oświaty i Wychowania.

1981

10 czerwca zmarł we Wrocławiu.