W środę 30 października 2019 roku odbyło się uroczyste pasowanie 45 pierwszoklasistów na uczniów Publicznej Szkoły Filialnej w Zapoledniku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie. Uroczystość rozpoczęła Pani Kierownik Aleksandra Dul, która w swym przemówieniu powitała zgromadzonych gości, a  następnie oddała głos pierwszoklasistom, którzy pod okiem swoich wychowawczyń  Teresy Janeczko i Wiesławy Kaczor przygotowali program artystyczny składający się z wierszy i piosenek. Część artystyczna i oficjalna prowadzona była przez uczniów klas trzecich. Po zaprezentowaniu swoich umiejętności recytatorskich i wokalnych, przyszedł czas na część oficjalną. Uczniowie klas pierwszych przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.  Pani Kierownik Aleksandra Dul  zwróciła się do Pani Dyrektor Krystyny Chmury o przyjęcie tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej, poprzez dokonanie aktu pasowania. Uczniowie dodatkowo otrzymali pamiątkowy dyplom, książkę i słodki upominek. Następnie Pan Wójt Kazimierz Skóra skierował kilka słów do pierwszaków życząc im sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym świadectwie. Na koniec obdarował dzieci słodyczami. Wśród zaproszonych gości był również Ks. Proboszcz Tomasz Kołodziej, który pobłogosławił pierwszaków i wszystkich obecnych na uroczystości. Rodzice zorganizowali dzieciom słodkie przyjęcie. Ten dzień na pewno długo zostanie pierwszakom w pamięci.