W środę 7 listopada 2018 roku uczniowie klas pierwszych Szkoły Filialnej w Zapoledniku złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku szkolnym pasowanych na ucznia klasy pierwszej zostało  41 dzieci. Uroczystość odbyła się na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej naszej szkoły. Zgromadzili się tu zaproszeni goście, rodzice, krewni uczniów, nauczyciele i uczniowie klas II i III oraz pierwszaki.  Uroczystość rozpoczęła Pani Kierownik Aleksandra Dul witając serdecznie wszystkich przybyłych. Następnie dzieci z klas I zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym – pięknie śpiewając piosenki i recytując wiersze. Za swoje występy zostały nagrodzone głośnymi brawami. Po części artystycznej wprowadzono Poczet Sztandarowy Szkoły, w obecności którego nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie. Potem nastąpił akt pasowania na ucznia klasy I, którego dokonała Pani Dyrektor Szkoły Krystyna Chmura. Po pasowaniu uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki, medale, słodycze i zakładki. Ksiądz Proboszcz Tomasz Kołodziej pobłogosławił pierwszaków i wszystkich zebranych. Wójt Gminy Kazimierz Skóra życzył uczniom sukcesów w nauce, a rodzicom pociechy z ich dzieci. Obdarował też uczniów słodyczami.   Potem wykonano pamiątkowe zdjęcia.  Na zakończenie dzieci udały się na poczęstunek do swoich klas. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci każdego pierwszaka. Do tej ważnej uroczystości uczniów klas I przygotowywały Panie: Anna Rędzia, Renata Sabat i Wanda Kolano. Serdeczne podziękowania należą się rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci w przygotowaniach do tego wspaniałego dnia, a także nauczycielom i pracownikom Szkoły Filialnej w Zapoledniku za pomoc w zorganizowaniu ślubowania.