W środę 25 października 2017 roku odbyło się oficjalne pasowanie na ucznia Publicznej Szkoły Filialnej w Zapoledniku. W poczet uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie przyjęto 41 pierwszaków. Pani Kierownik Aleksandra Dul wygłosiła przemówienie dla wszystkich zgromadzonych gości.

Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swoich pań wychowawczyń  Edyty Paniec i Aleksandry Dul program artystyczny pt. „Magiczna podróż do czterech krain” , w którym zaprezentowali swoje umiejętności  wokalne i recytatorskie. Akt pasowania rozpoczął się od patriotycznej części przedstawienia. Uczniowie klas pierwszych zatańczyli poloneza i zaśpiewali hymn polski. W akademii uczestniczyli również uczniowie z klasy II, III i licealiści ZSO. Po zakończeniu części artystycznej Pani Kierownik Aleksandra Dul w imieniu uczniów zwróciła się do Pani Dyrektor Krystyny Chmury o przyjęcie tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Po akcie pasowania każdy pierwszak otrzymał: akt pasowania, pamiątkową książkę, medal „Mądrej Sowy” i słodycze. Następnie Pan Wójt Kazimierz Skóra życzył uczniom  sukcesów w nauce i obdarował dzieci słodyczami. Natomiast Ks. Proboszcz Tomasz Kołodziej pobłogosławił pierwszaków jak i wszystkich zebranych gości.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim rodzicom, którzy włożyli dużo trudu, cierpliwości i miłości w tą piękną uroczystość. Dziękujemy również nauczycielom i pracownikom Szkoły Filialnej w Zapoledniku za pomoc w przygotowywaniu ślubowania pierwszaków.