„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

WISŁAWA SZYMBORSKA

Dnia 16  grudnia 2021 r. w Szkole Filialnej w Zapoledniku odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej” uczniów klas pierwszych. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Spotkanie zostało przygotowane przez p. Monikę Dudę oraz Lucynę Skórę. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Wysłuchali dwóch utworów  „Kurczak” M. Musierowicz  oraz „Paweł i Gaweł” A. Fredry. Dowiedzieli się także, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę. Następnie nowi czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książek, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. Uroczystość została połączona  z projektem dla dzieci, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” Instytutu Książki. Każdy uczeń, otrzymał w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze abecadło…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki. W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne.

W gronie autorów znajdziemy m.in. Tadeusza Kubiaka, Małgorzatę Musierowicz, Janusza Korczaka, Aleksandra Fredro, Dorotę Terakowską, Józefa Czechowicza, Jana Twardowskiego. W  publikacji obecni są również  Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Joanna Olech, Rafał Kosik, Danuta Wawiłow, Eliza Piotrowska, Katarzyna Ryrych, Marcin Szczygielski, Jerzy Ficowski – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami Iwony Chmielewskiej. Celem projektu „Mała książka -wielki człowiek” jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić  dzieci do częstego sięgania po książkę. Wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputera. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani. Warto wiedzieć, że do szkolnej biblioteki należy każdy uczeń naszej szkoły i nie trzeba się specjalnie zapisywać, czytelnikiem jest się od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów.