W dniu 15 października 2020 r. uczniowie klas I szkoły podstawowej mieli uroczyste „Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej”. To jedno z ważniejszych wydarzeń na czytelniczej drodze młodego użytkownika biblioteki. Najważniejszym momentem całej uroczystości jest złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów i sam fakt pasowania na czytelnika biblioteki. Na tym pierwszym spotkaniu uczniowie zapoznają się z funkcją biblioteki szkolnej. Potrafią wskazać jak wygląda droga książki do czytelnika. Odróżniają księgarnię od biblioteki. Uczą się szacunku do książki i  obchodzenia się z nią. Należy podkreślić, jak bardzo ważną rzeczą jest czytanie minimum 20 minut dziennie dzieciom bajek i innych utworów literackich przez rodziców i najbliższych. Czytanie na głos stymuluje pamięć, nawiązywana jest bezpośrednia relacja  co w dużym stopniu przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Obcowanie ze słowem pisanym pobudza wyobraźnię, uczy kreatywności, ortografii, empatii, wrażliwości na innych. Jest cudowną receptą na nudę, wprowadza w całkiem nowy świat. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny oraz jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych. Lekcje biblioteczne przeprowadziła p. Lucyna Skóra nauczyciel – bibliotekarz ZSO w Grębowie.