Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Page 2 of 28

Stypendyści Wójta Gminy Grębów, I semestr 2020/2021

W dniu 12 października 2020 r. wyróżnieni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego otrzymali Stypendium Wójta Gminy Grębów. Wśród  74 uczniów naszego liceum stypendium zostało przyznane 36 osobom. Poza wysoką średnią ocen powyżej 4,75 nagrodzeni byli również laureatami wielu konkursów ogólnopolskich. W imieniu tegorocznych stypendystów podziękowania złożyli uczniowie klasy III LO Maria Żaczek i Adam Barnaś. Dziękowali Panu Wójtowi za kontynuowanie tej szlachetnej inicjatywy, jaką jest nagradzanie najzdolniejszych uczniów. Podkreślali, że liceum to ważny etap w ich życiu. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych w budowaniu przyszłej kariery. To także okras rozwijania pasji i talentów. To właśnie dzięki inicjatywie stypendialnej możemy realizować swoje marzenia i obiecujemy nie zawieść zaufania i wiary w nasze możliwości. Niech nasza radość, uśmiech, a także ciągły osobisty rozwój, będzie największym dowodem wdzięczności z naszej strony.

W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 stypendium otrzymali następujący uczniowie:

KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO:

 1. Bąk Adrian  2. Bobrowska Aleksandra  3. Dec Gabriela 4. Frącz Kinga   5. Janeczko Karolina 6. Nieradka Aleksandra 7. Sądaj Aurelia 8. Sawicka Kamila 9. Weiss Wiktoria

KLASA II A LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO:

 1. Barnaś Paweł 2. Barnaś Michał 3. Bożek Sebastian 4. Chmielowiec Karolina 5. Chmielowiec Martyna 6. Drozd Katarzyna 7. Janeczko Katarzyna 8. Januszczak Anna 9. Kochańczyk Wiktoria 10. Kos Natalia 11. Nieradka Oliwia 12. Nurzyński Tymoteusz 13. Rutyna Justyna 14. Rutyna Przemysław  15. Sączawa Karolina  16. Tryk Dominika  17. Wroński Damian

KLASA II B LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

 1. Gortych Martyna 2. Kędzia Julia  3.  Paterek Emilia 4. Rutyna Dominika 5. Stępień Patryk  6. Sądaj Jakub 7. Zięba Lidia

KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO:

 1. Barnaś Adam 2. Żaczek Maria

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Co roku, na całym świecie w pierwszy piątek października obchodzony jest „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Ta międzynarodowa akcja ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, a także uświadomienie jak jest niezbędna w codziennym życiu. Z tej okazji uczniowie klasy V SP na lekcji wychowawczej przygotowali koszulki, na których umieścili działania sprawiające im największą trudność w zapamiętaniu. 2 października klasa V ubrana w „tabliczkowe koszulki” przystąpiła do 60 – sekundowego egzaminu online z Tabliczki Mnożenia i Dzielenia. Test online rozwiazywali również uczniowie klasy VI a. Wszyscy, którzy poprawnie rozwiazali test otrzymali pamiatkowe „Dyplomy Mistrza Tabliczki Mnożenia”. Poprzez to „matematyczne święto” chcemy propagować zasadność tabliczki mnożenia i mamy nadzieję, że wejdzie ono na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Akcję przygotowała i przeprowadziła p. Joanna Nieradka.

Wyjazd do kina z okazji Dnia Chłopaka

W  dniu 2 października w ramach obchodów Dnia Chłopaka uczniowie klas drugich LO i klasy I LO pojechali  wraz ze swoimi wychowawczyniami p. Krystyną Pliszką, Lucyną Skórą i Anną Dul do kina Helios w Stalowej Woli. Obejrzeli film  25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” – polski dramat sensacyjny z 2020 roku w reżyserii Jana Holoubka, powstały na podstawie scenariusza Andrzeja Gołdy.  Film opisuje sprawę Tomasza Komendy, który niesłusznie został skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej dziewczyny na karę 25 lat pozbawienia wolności. Po 18 latach pobytu w zakładzie karnym prokuratorzy i policjant postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego. Żadna filmowa fikcja, nawet ta inspirowana prawdziwymi zdarzeniami, nie jest w stanie zrelacjonować ogromu bólu, poniżenia i bezradności, jakie przez 18 lat towarzyszą za kratami osobie niesłusznie skazanej za bestialską zbrodnię. Trzeba więc ogromnego reżyserskiego wyczucia, by przejmującej historii nie zamienić mimowolnie w bezrefleksyjny maraton emocjonalnych tortur. W tę pułapkę na szczęście nie wpadł Jan Holoubek, który przypadek Tomasza Komendy opowiedział ze wstrząsającą w detalach precyzją, a zarazem z dojrzałością wytrawnego filmowca. Główne role w filmie zagrali: Piotr Trojan, Agata Kulesza, Dariusz Chojnacki, Jan Frycz, Mikołaj Chroboczek, Andrzej Konopka, Julian Świeżewski, Magdalena Różczka.

Sprzątanie Świata 2020

Już po raz 27. wyruszyliśmy posprzątać naszą małą ojczyznę czyli najbliższą okolicę. W tym roku sprzątania podjęły się klasy VII a, VII b i VI b pod opieką swoich wychowawczyń p. Grażyny Szwed, Marty Dul i Barbary Bożek. I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. To my musimy o niego zadbać! Tegoroczna akcja Sprzątania Świata przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. W czasie Wielkiego Sprzątania we wrześniu zachęcamy, inspirujemy i motywujemy do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe; do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania i do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych.

 

Narodowe Czytanie 2020

Tradycyjnie już nasza szkoła włączyła się w akcję Narodowe Czytanie. Tym razem,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zgromadziliśmy się w bibliotece szkolnej, gdzie z podziałem na role czytaliśmy wybrane fragmenty „Balladyny” J. Słowackiego. „Balladyna” – jak napisał w liście prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda – to utwór, który obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. To wybitne dzieło polskiego romantyzmu powstało na emigracji czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w nim realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Uczestnicy akcji mieli też możliwość zapoznania się z innymi utworami J. Słowackiego, które w formie wystawy, przygotowała p. Lucyna Skóra. Czytanie „Balladyny” poprzedziła informacja dotycząca samej idei Narodowego Czytania oraz krótkie wprowadzenie do utworu zaprezentowane przez p. Beatę Grzywacz. W projekcie wzięli udział uczniowie dwóch klas: II b LO oraz VIII a SP, którzy po spotkaniu mogli sobie przybić w zeszycie pamiątkową pieczatkę.

 

Zarządzenie Dyrektora szkoły

Zarządzenie  Nr 9/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie z dnia 28.08.2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia Procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19  w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka  w Grębowie w roku szkolnym 2020/2021

Całe rozporządzenie do pobrania TUTAJ

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych w trakcie trwania roku szkolnego 2020/21

Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole.

 1. Rodzice/ opiekunowie odprowadzający dzieci na świetlicę mogą wchodzić wejściem od boiska szkolnego do korytarza, nie wchodząc do świetlicy, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

2. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko- bez objawów chorobowych, które nie miało świadomego kontaktu:

 • z osobą chorą na COVID-19,
 • z osobą będącą w izolacji,
 • z osobą przebywającą na kwarantannie.

3. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do placówki zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

4. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. Z chwilą wejścia do placówki, uczeń przebywa w maseczce do momentu zajęcia ustalonego mu miejsca w klasie.

5. Rodzice pozostawiają dziecko w domu w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 C.

6. Rodzice wyjaśniają uczniowi, że nie może zabrać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły.

10. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.

11. Wyposażają dzieci w maseczkę ochronną i przyłbicę.

Aplikacja ProteGO Safe

Pokonajmy razem koronawirusa – poznaj ProteGO Safe - Ministerstwo Cyfryzacji - Portal Gov.pl

Minister Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym zachęcają do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe – narzędzia pozwalającego na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikację na system Android można pobrać TUTAJ, natomiast na iOS TU.

Wykaz podręczników do LO

Klasa 1:

 1. Biologia – „Biologia na czasie”, Anna Helmin, Jolanta Holeczek Nowa Era
 2. Chemia – „To jest chemia”, Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Nowa Era
 3. EDB – „Żyję i działam bezpiecznie”, Jarosław Słoma, Nowa Era
 4. Fizyka – „Odkryć fizykę”, Marcin Braun, Weronika Śliwa, Nowa Era
 5. Geografia – „Oblicza geografii”, Roman Malarz, Marek Więckowski, Nowa Era
 6. Historia – „Poznać przeszłość”, Adam Szweda, Marcin Pawlak, Nowa Era
 7. angielski – „Checkpoint”, David Spencer, Monika Cichmińska, Macmillan Education
 8. francuski – „Texto”, Marie – Jose – Lopes, Jean – Thierry Le Bougnec, Hachette
 9. niemiecki – „Welttour Deutsch”, Sylwia Mróz – Dwornikowska, Nowa Era
 10. polski – „Oblicza epok”, Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, WSiP
 11. Informatyka – ,,Informatyka 1 – zakres podstawowy”, Wojciech Hermanowski, Operon
 12. Matematyka – „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników”, Marcin Kurczab, ElżbietaKurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna
 13. WOS – „W centrum uwagi”, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz, Nowa Era

Klasa 2 – po gimnazjum:

 1. Język polski – Ponad słowami, klasa II cz.1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony – szkoły ponadgimnazjalne. Nowa Era
 2. Język angielski – kontynuacja podręcznika z klasy I
 3. Język francuski – kontynuacja podręcznika z klasy I
 4. Język niemiecki – Alles klar 2. Zakres podstawowy, Łukniewska , Tworek, Wąsik. WSiP
 5. Matematyka – informacja we wrześniu
 6. Historia i Społeczeństwo – Poznać przeszłość. Cz. 1: Ojczysty Panteon i ojczyste spory, Cz. 2: Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla LO i Technikum. Nowa Era
 7. W centrum uwagi – Podręcznik do WOS-u dla LO i Technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era
 8. Geografia – Oblicz geografii Cz. 1 i 2. Podręcznik do geografii dla LO i Technikum. Zakres rozszerzony, Malarz, Więckowski ( cz.1), Rachwał (cz.2). Nowa Era
 9. Biologia – Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony. Nowa Era
 10. Fizyka – Zbiór zadań 1 i 2. Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Mendel, Stalecka, Wójtowicz. Nowa Era ( w zbiorze jest szerokie wprowadzenie teoretyczne, dlatego nie jest wymagany dodatkowo podręcznik).
 11. Chemia – To jest chemia 1 plus zeszyt ćwiczeń do tego podręcznika. Zakres rozszerzony. Nowa Era

Klasa 2  – po szkole podstawowej:

 1. Biologia – „Biologia na czasie 2″/zakres podstawowy/, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Nowa Era
 2. ,,Biologia na czasie1. Podręcznik do liceum i technikum, zakres rozszerzony”, Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski, Nowa Era
 3. Fizyka – ,,Odkryć fizykę 2”,Marcin Braun, Weronika Śliwa, Nowa Era
 4. Geografia- ,,Oblicza geografii 2”,Tomasz Rachwał, Radosław Ulisak, Krzysztof Wiedemann, Paweł Kroh, Nowa Era
 5. ,,Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia liceum i technikum , zakres podstawowy”, Katarzyna Maciążek
 6. Chemia – / kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej/
 7. niemiecki – ,, Welttour Deutsch 2″, Sylwia Mróz – Dwornikowska, Nowa Era
 8. polski – – „Oblicza epok 2.1 i 2.2”, Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, WSiP
 9. angielski – do ustalenia we wrześniu
 10. francuski – do ustalenia we wrześniu
 11. Matematyka – do ustalenia we wrześniu
 12. Informatyka – ,,Informatyka 2”, Wojciech Hermanowski, Operon
 13. WOS – „W centrum uwagi 2”, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz, Nowa Era
 14. Historia – „Poznać przeszłość”, Adam Kucharski, Aneta Nieweglówka, Nowa Era
 15. „Krok w Przedsiębiorczość” – Nowa Era

Klasa 3:

 1.  język polski – „ponad słowami” kl iii cz. 1 i 2.  zakres podstawowy i rozszerzony – nowa era -cz.1. M. Chmiel, A. Równy, cz. – 2. M. Chmiel, A. Równy
 2. język angielski – gateway plus- kontynuacja klasy ii – zakres podstawowy; zakres rozszerzony – informacja we wrześniu – macmillan – David Spencer
 3. język niemiecki – alles klar 3 zakres podstawowy – wsip – K. Łuniewska, K. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórska
 4. historia – poziom rozszerzony zrozumieć przeszłość – kontynuacja, nowa era, ryszard kulesza, krzysztof kowalewski
 5. matematyka po wyborze poziomu przez uczniów – decyzja we wrześniu
 6. wos – w centrum uwagi – zakres rozszerzony, nowa era, A. Janicki, J. Kięczkowski, M. Menz
 7. fizyka informacja we wrześniu
 8. biologia – biologia na czasie – zakres rozszerzony, nowa era, M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik, R. Matuszewska, E. Pyłka – Gutowska
 9. chemia – to jest chemia 3, nowa era, Maria Litwin, Sz. Styka – Wlazło
 10. geografia – kontynuacja podręcznika z klasy II LO:
  1. oblicza gegrafii 2 ( realizacja -wrzesień , październik)
  2. oblicza gegrafii 3 zakres rozszerzony; maturalne karty pracy oblicza geografii 2 zakres rozszerzony nowa era, Roman Malarz, Marek Węckowski, Tomasz Rachwał
« Older posts Newer posts »