Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Page 2 of 12

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

7 września 2018 r. nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, w którym to wspaniale pokazane jest dążenie do Polski i polskości. Związane jest to z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystym spotkaniu, które odbyło sie na małej sali gimnastycznej wzięli udział uczniowie z gimnazjum i liceum. Czytaniu fragmentów tekstu „Przedwiośnia” towarzyszyła wystawa dzieł pisarza oraz pozycje książkowe związane z jego postacią i twórczością. Główne założenia akcji i wyboru tej lektury przedstawiła p. Barbara Nowak. Przygotowaniem  „Narodowego Czytania w naszej szkole zajęły się p. Beata Grzywacz, Barbara Nowak i Lucyna Skóra.

Matura 2018

Znamy wyniki matury 2018:

  1. Wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie zdali maturę.

2. Wyniki egzaminów obowiązkowych  są zdecydowanie powyżej średniej krajowej:

  • Język polski 66,6% (średnia krajowa 53%)
  • Matematyka 82,6% (średnia krajowa 55%)
  • Język angielski 83,5% (średnia krajowa 72%)

3. Cztery osoby osiągnęły maksymalny wynik 100% z matematyki i kolejne cztery również maksymalny wynik 100% z języka angielskiego (oba przedmioty zdawane na poziomie podstawowym).

4. Wśród prawie 250 tysięcy maturzystów (dokładnie 247 840 uczniów) tylko 727 osiągnęło wyniki powyżej 90% ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych – wśród nich jest jedna z uczennic LO Grębów!

5. Po raz pierwszy w historii szkoły został osiągnięty wynik 100% z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym – jest to język angielski.

6. Uczniowie LO zdawali następujące przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki.

7. Z każdego z tych przedmiotów indywidualne wyniki wykraczają wysoko ponad średnią krajową plasując poszczególnych uczniów wśród najlepszych maturzystów w Polsce (np. chemia 92%, geografia 78%, język polski 73% czy matematyka 66%)

8. Szczególną uwagę należy zwrócić na dwa przedmioty:

  • matematyka – przy zdawalności tego przedmiotu na poziomie 83% w skali kraju (czyli prawie co piąty maturzysta obowiązkowej matematyki nie zdał) Liceum Ogólnokształcące w Grębowie ma nie tylko 100% zdawalność ale też średni wynik o 27,6% wyższy od średniej krajowej;
  • język angielski – na poziomie rozszerzonym  na 16 osób podchodzących do egzaminu aż 14 uzyskało wynik powyżej średniej krajowej; najwyższą średnią z tego przedmiotu w województwie podkarpackim osiągnęły miasto Rzeszów i powiat tarnobrzeski.

Gratulujemy maturzystom i życzymy im pomyślnej rekrutacji na studia!!!

Absolwentów Gimnazjum zapraszamy do I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie!!!

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 r. po uroczystej mszy świętej odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/18. Na Sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie i ich wychowawcy oraz nauczyciele całego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. Promocję do następnej klasy otrzymali wszyscy uczniowie z klas IV – VII SP (169 osób), II – III Gimnazjum (120 osób) oraz I – III LO (73osób). Wśród 362 uczniów świadectwo z czerwonym paskiem oraz Dyplom za średnią  ocen powyżej 4,75 i wyżej oraz wzorowe zachowanie otrzymało ze szkoły podstawowej 60 uczniów, gimnazjum 27 oraz 43 z liceum ogólnokształcącego. Siedmiu uczniów szkoły podstawowej oraz dwóch gimnazjalistów otrzymało Dyplom za 100 % frekwencję.

Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów i radości. Są one zasługą zarówno Was Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazując swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co potrzebne jest w dorosłym życiu.
Z okazji zakończenia roku szkolnego życzymy Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Wam Drodzy Uczniowie,
z całego serca gratuluję osiągnięcia, jakim jest zakończenie kolejnej klasy. Jesteście mądrzejsi i bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie całego minionego roku szkolnego.  Jest się z czego cieszyć – zasłużyliście na wspaniały odpoczynek wakacyjny!
Wykorzystajcie dobrze letnie miesiące – oglądajcie przyrodę, uprawiajcie sporty, zwiedzajcie nowe miejsca, znajdźcie też czas na czytanie książek. Życzę Wam niezapomnianych  wakacji, spędzonych ciekawie, przyjemnie i zdrowo. Obyście w kolejnym roku szkolnym wrócili z zapasem sił, gotowi do podjęcia nowych zadań, realizacji marzeń i planów.
Do zobaczenia we wrześniu!

Dyrektor Szkoły

Krystyna Chmura

Pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjum

21 czerwca 2019 r. uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum po raz ostatni spotkali się na uroczystej akademii pożegnalnej. Została ona przygotowana przez młodszych kolegów i koleżanki z klas drugich. Wzięli w niej udział dyrekcja szkoły, wychowawcy i nauczyciele. Trzecioklaści w krótkim przemówieniu pożegnali się z rówieśnikami i nauczycielami. Podziękowali za trzy lata wspólnej pracy, za życzliwość, zrozumienie i uśmiech. Dyrektor szkoły Krystyna Chmura również skierowała wiele ciepłych słów w kierunku absolwentów, życząc im wielu sukcesów i dobrych wyborów życiowych. Do tych słów przyłączył się Wójt Kazimierz Skóra obecny na uroczystości. Następnie Pani Dyrektor wręczyła wyróżniającym się w nauce i zachowaniu uczniom Dyplomy. Druga część spotkania została poprowadzona przez uczniów klas drugich. W trakcie przedstawienia drugoklaści przekazali wiele cennych wskazówek swoim starszym kolegom między innymi:

Nie wolno robić fałszywych kroków, a iść trzeba.

Nie wystarczy iść – trzeba jeszcze iść we właściwym kierunku.

Jeżeli nie wiesz, gdzie idziesz, zajdziesz gdzie indziej.

Poznaj swój kierunek, czyli uważaj na zakrętach.

Niech sumienie będzie twoim przewodnikiem.

I spójrz przed siebie, zanim skoczysz. Mów mądrze i patrz swej korzyści, bo jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

Z dwojga złego nie wybieraj żadnego.

Przygoda twojego jutra zależy tylko od ciebie i nigdy nie jest na nią za późno.

Nie jesteś skończony, zawsze możesz zacząć tworzyć siebie.

Każdy otrzymał serduszko z wypisanym „memento” na dalszą drogę życia.

Komers – 2018

Komers 2018

Konkurs „Do Hymnu”

Uczniowie naszej szkoły podstawowej  we wrześniu 2018 roku wezmą udział w konkursie „Do Hymnu” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury. Jest to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. ( np., Rota, Pierwsza Brygada). Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie uczniowie szkoły wspólnie wykonają pieśni hymniczne w terminie od 15 września do 31 października 2018 r. na terenie szkoły. Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz oceni występ uczniów. W II etapie jury centralne oceni występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół z każdego województwa). Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań. Z województwa podkarpackiego zakwalifikowało się 31 szkół. Jury centralne wskaże laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia dla szkół w każdym województwie. 

 

Powiatowy Konkurs „Powrócimy do korzeni…”

13 czerwca 2018 r. w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej  w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego pod hasłem: „Powróćmy do korzeni – co nam przekazali dawni mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego”. W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich typów szkół z terenu powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega. Konkurs zakładał pokazanie wartości, tradycji, kultury i sposobu życia dawnych mieszkańców rejonu powiatu tarnobrzeskiego, które warto byłoby przypomnieć.Trzy uczennice naszej szkoły zostały w nim nagrodzone. II miejsce uzyskały: Weronika Gorczyca z kl. III „c” gimnazjum za pracę literacką „Po żniwach – dożynki” i Martyna Drozd z kl. III „c” gimnazjum za – „Tajemnica Sobótki – niezwykła opowieść babci”. Wyróżniono też pracę Wiktorii Stelmach z kl. III „c” zatytułowaną  „Święty Mikołaj i mikołajki za dawnych czasów”. Laureatki otrzymały nagrody, pamiątkowe dyplomy oraz specjalną publikację z pracami konkursowymi. Nagrodzonym uczennicom serdecznie gratulujemy. Uczennice pracowały pod opieką p. Krystyny Pliszki.

Nagroda Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia”.

Maria Żaczek uczennica k. III c Gimnazjum  otrzymała nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Nagroda przyznawana jest najzdolniejszym uczniom województwa podkarpackiego, reprezentującym wszystkie powiaty regionu. Uroczystość odbyła się w Rzeszowie dnia 8 czerwca 2018. Marysia pasjonatka historii od wielu lat osiąga sukcesy startując w konkursach o tematyce historycznej.  W bieżącym roku szkolnym z najważniejszych osiągnięć należy wymienić: finalistka zawodów centralnych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (dzięki temu była zwolniona z części pisemnej egzaminu gimnazjalnego z historii i wos-u). Marysia jest także finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Historii organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz laureatką Konkursu Historyczno-Religijnego „Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu Niepodległości”. Do wszystkich konkursów uczennicę przygotowuje p. Izabela Pędziwiatr.

Ogólnopolska Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

Akcja Masowego Czytania „Jak nie czytam, jak czytam” odbyła się na boisku szkolnym, połączona była z obchodami Dnia Dziecka i podsumowaniem projektu sportowego „Trzymaj Formę”. Założeniem akcji było to, aby czytanie książek kojarzyło się pozytywnie – jako relaks, czas wolny i rozrywka. Uczniowie wykonali plakaty promujące czytelnictwo, każda klasa ubrana była w inny kolor. Uczestnicy uformowali żywy napis „Grębów”. Do akcji czytelniczej przyłączyło się Gminne Centrum Kultury w Grębowie , panie z biblioteki publicznej odczytały najciekawsze fragmenty popularnych książek. Ponadto gościnnie w akcji uczestniczyli uczniowie klas VI i VII SP ze szkół w Krawcach, Wydrzy i Zabrniu. Uatrakcyjnieniem całego przedsięwzięcia były koncerty muzyczne  w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Podczas akcji wykonano dokumentację fotograficzną, w nietypowy sposób, za pomocą kamery zainstalowanej na dronie. Uczniowie wykorzystali możliwość wykonania sobie zdjęć selfie z ulubioną książką, zamieszczając zdjęcia na portalach społecznościowych. Podsumowując, pięknie wyglądała kolorowa młodzież z książkami w ręku, w promieniach słońca. Dla spragnionych rozdawana była woda mineralna, jak również smaczne drożdżówki. Uczniom bardzo podobała się ta akcja i wyrazili chęć uczestniczenia w przyszłym roku. Nad organizacją i całością przebiegu imprezy czuwały p. Barbara Bożek, Barbara Nowak i Lucyna Skóra. Rozgrywki sportowe w ramach projektu „Trzymaj Formę” przeprowadziły p. Anna Dul i Joanna Nieradka.

« Older posts Newer posts »

© 2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących

Theme by Anders Noren" class="tothetop">Up ↑