Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Page 2 of 29

„Mała książka – wielki człowiek”

29 października 2020 r. w Szkole Filialnej w Zapoledniku odbyło się uroczyste spotkanie pierwszoklasistów w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Wierzymy, że „czytelnictwo” zaczyna się już od pierwszych miesięcy życia dziecka, na długo przed dniem, w którym zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed dziećmi u progu szkolnej edukacji, jest nauka czytania, która dzięki WYPRAWCE CZYTELNICZEJ może stać się prawdziwą przyjemnością oraz rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka i nigdy  niekończącą się pasję do czytania, zdobywania wiedzy i stałego poszerzania swoich horyzontów. Tegoroczny, nowy etap kampanii Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Nasza szkoła otrzymała Wyprawki czytelnicze, w skład których wchodzą: „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m. in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, D. Terakowskiej i innych, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Uczniowie klas pierwszych w tym dniu przynieśli do szkoły swoje ulubione książeczki, które czytają wraz ze swoimi rodzicami. Następnie panie Klaudia Kotwica i Lucyna Skóra czytały fragmenty „Pierwszego abecadła”. Podsumowaniem spotkania czytelniczego było wręczenie pierwszoklasistom Wyprawki Czytelniczej.

Fascynująca lekcja w bibliotece…

Jak mówi chińskie przysłowie: „Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.”Te słowa można uczynnić mottem niezwykłych spotkań, które miały miejsce na lekcjach języka polskiego w klasie IV „a” i „b”. Odbyły się one 23 października w szkolnej bibliotece. Zostały zainicjowane przez p. Lucynę Skórę. Klasy IV wraz ze swoimi wychowawcami (Bożeną Dumą i Barbarą Nowak) uczestniczyły w pięknej, baśniowej przygodzie z książką. Pani Lucyna Skóra rozpoczęła zajęcia od zaprezentowania zbiorów biblioteki. Przedstawiła historię książki i gatunki literatury. Nie pominęła ludzi, którzy biorą czynny udział w przygotowywaniu książki. Zachęcała do podjęcia trudu czytania, które jest tak ważne i potrzebne młodemu człowiekowi – kształtuje jego wyobraźnię i osobowość. Kulminacyjnym punktem tych zajęć stał się konkurs pięknego czytania. Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Z wypiekami na policzkach mogli wybrać sobie dowolną lekturę, którą przeczytają w wolnym czasie i zaprezentują później na lekcji języka polskiego. To była wspaniała przygoda!

Barbara Nowak – nauczycielka języka polskiego

Laptopy dla uczniów i nauczycieli z projektów ,,Zdalna Szkoła” i ,,Zdalna Szkoła+”

W związku  z zawieszeniem zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego,  uczniowie otrzymali laptopy w celu realizowania nauczania zdalnego. Laptopy otrzymali również uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, aby mogli wcześniej przygotować się do ewentualnego kształcenia na odległość. Wypożyczone laptopy szkoła otrzymała od Gminy Grębów, która zakupiła je w ramach projektów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz pn.: ,,Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 Przekazany sprzęt  pozwoli uczniom na realizowanie zdalnego  nauczania, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwiała aktywne włączanie się w codzienne zajęcia szkolne. Nauczycielom umożliwi być otwartym na nowe rozwiązania edukacyjne.

Projekt Zdalna Szkoła

W związku z drugą falą pandemii i ogłoszeniem nauczania hybrydowego w Liceum Ogólnokształcącym, w dniu 20.10.2020r. pięciu uczniom naszej szkoły przekazano do użytkowania laptopy.

W/w laptopy otrzymaliśmy od Gminy Grębów, która zakup sfinansowała w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Dzięki otrzymanym laptopom uczniowie naszego liceum mogą na bieżąco realizować nauczanie w trybie zdalnym.

Nauczanie hybrydowe w Liceum Ogólnokształcącym

W dniu 19 października 2020 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcacego rozpoczęli naukę w systemie hybrydowym. 50 % zajęć odbywa się w szkole a drugie 50 % w systemie zdalnym. Poniżej znajduje sie szczegółowy harmonogram lekcji na najbliższy miesiąc. Dopóki powiat tarnobrzeski będzie znajdował się w strefie żółtej w ten sposób będą odbywać się spotkania z nauczycielami. Ten system kształcenia związny jest z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ HYBRYDOWYCH ODBYWAJACYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM W GRĘBOWIE

DATA DZIEŃ KLASA
19.19.2020 Poniedziałek II a, II b
20.10.2020 Wtorek II a, II b
21.10.2020 Środa I, III
22.10.2020 Czwartek I, III
23.10.2020 Piątek II a, II b
26.10.2020 Poniedziałek I, III
27.10.2020 Wtorek I, III
28.10.2020 Środa II a, II b
29.10.2020 Czwartek II a, II b
30.10.2020 Piątek I, III
2.11.2020 Poniedziałek II a, II b
3.11.2020 Wtorek II a, II b
4.11.2020 Środa I, III
5.11.2020 Czwartek I, III
6.11.2020 Piątek II a, II b
9.11.2020 Poniedziałek I, III
10.11.2020 Wtorek I, III
11.11.2020 Środa Dzień wolny
12.11.2020 Czwartek Dzień wolny
13.11.2020 Piątek Dzień wolny
16.11.2020 Poniedziałek II a, II b
17.11.2020 Wtorek II a, II b
18.11.2020 Środa I, III
19.11.2020 Czwartek I, III
20.11.2020 Piątek II a, II b

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

W dniu 15 października 2020 r. uczniowie klas I szkoły podstawowej mieli uroczyste „Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej”. To jedno z ważniejszych wydarzeń na czytelniczej drodze młodego użytkownika biblioteki. Najważniejszym momentem całej uroczystości jest złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów i sam fakt pasowania na czytelnika biblioteki. Na tym pierwszym spotkaniu uczniowie zapoznają się z funkcją biblioteki szkolnej. Potrafią wskazać jak wygląda droga książki do czytelnika. Odróżniają księgarnię od biblioteki. Uczą się szacunku do książki i  obchodzenia się z nią. Należy podkreślić, jak bardzo ważną rzeczą jest czytanie minimum 20 minut dziennie dzieciom bajek i innych utworów literackich przez rodziców i najbliższych. Czytanie na głos stymuluje pamięć, nawiązywana jest bezpośrednia relacja  co w dużym stopniu przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Obcowanie ze słowem pisanym pobudza wyobraźnię, uczy kreatywności, ortografii, empatii, wrażliwości na innych. Jest cudowną receptą na nudę, wprowadza w całkiem nowy świat. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny oraz jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych. Lekcje biblioteczne przeprowadziła p. Lucyna Skóra nauczyciel – bibliotekarz ZSO w Grębowie.

« Older posts Newer posts »