Laureaci wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Filialnej   w Zapoledniku: W kategorii Zuch język polski klasa pierwsza:  Jakub Gortych  klasa I b. W kategorii Zuch język polski klasa druga: Kolejność wg. punktacji: Natalia Jodłowska klasa II b, Kamil Januszczak klasa II b, Krzysztof Januszczak klasa II b, Dąbek Stanisław II a, Olaf Skibiński II a, Martyna Jajko II b, Martyna Bąk II a.  W kategorii Zuch matematyka klasa pierwsza: Tymoteusz Sądaj klasa I a. Konkurs odbył się 6.05, 7.05, 8.05. Kolejno uczniowie pisali konkurs z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki.          

  • Język polski dotyczył kompetencji uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, poprawności pisania, słownictwa oraz wiedzy o języku.
  • Język angielski sprawdzał słownictwo i znajomość zwrotów.
  • Matematyka obejmowała sprawdzenie kompetencjidotyczących sprawności rachunkowej oraz praktycznej umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.

Cieszymy się, że w konkursie wzięła udział duża grupa uczniów. Gratulujemy Laureatom! Wszystkim życzymy sukcesów w nauce!