20 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyło się noworoczne spotkanie mieszkańców. Uczestniczyło w nim około 300 osób z terenu Grębowa i Zapolednika. Jest to jedna z niewielu okazji do spotkania w tak dużym gronie osób i złożenia sobie życzeń zdrowia i pomyślności w 2018 r. Uroczystość otworzył gospodarz gminy Grębów Kazimierz Skóra, który składał wszystkim serdeczne życzenia, przede wszystkim zdrowia i miłości w gronie rodzinnym. Zgromadzeni goście wspólnie odśpiewali „sto lat”. Następnie proboszcz parafii – ks. Tomasz Kołodziej pobłogosławił na rozpoczynający się Nowy Rok. Uroczystości towarzyszyły występy zespołów ludowych: Kapeli „Jaśki” z Grębowa, Grębowianek, zespołu Słowianie oraz w połączonym składzie zespołu Bajka i Kalina.  Nie zabrakło również p. Sekretarz Gminy Lidii Jurek, która uświetniła imprezę wykonaniem wielu pięknych utworów muzycznych. Nad oprawą artystyczną czuwali p. Dyrektor GCK Alicja Kubiak i p. Piotr Jajko. Za wystrój sali odpowiadali nauczyciele ZSO w Grębowie p. Elżbieta Idec i p. Jerzy Babraj. Mieszkańcy bawili się w pięknej scenerii nawiązującej do „Weneckiego Karnawału”. Gości obsługiwali nauczyciele ZSO oraz pracownicy UG Grębów.