Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Nasza szkoła jak co roku czynnie włączyła się do akcji sprzątania świata. W dniu 30 września 2019 r. uczniowie klas siódmych i ósmych wraz ze swoimi wychowawcami ruszyli w rożne miejsca naszej miejscowości. Głównym celem tej akcji wśród naszych uczniów jest ukazanie skutków zaśmiecania „świata”. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami. Poznanie świata za pomocą działania jest sprawą naturalną: Słyszę – zapominam, Widzę – pamiętam, Czynię – rozumiem”. Podsumowaniem akcji były integracyjne ogniska klasowe.