W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie  otrzymała w roku 2017 środki finansowe na zakup książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 291 woluminów wartości 5 000 zł.  Cenną wskazówką do zakupu książek były wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Przeprowadzone zostały konsultacje z pracownikami  Biblioteki Gminnego Centrum Kultury, przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, a także zainteresowań czytelników. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, które stanowiły 55 % zakupionych książek. Jednak największym zainteresowaniem cieszą się tzw. nowości wydawnicze. Jest wśród nich: Dzienniczek Cwaniaczka, Koszmarny Karolek, seria Magiczne Drzewo, Mikołajek, seria Nela mała podróżniczka, Wiedźmin, Pretty Little Liars, Olimpijscy Herosi, Dary Anioła, Baśniobór, Więzień labiryntu, Dawca, Intruz, Igrzyska śmierci i wiele innych nowości wydawniczych Przeprwadzono lekcje biblioteczne, na których promowano zakupioną literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej.

Z pewnością realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Mierzalnym wskaźnikiem jest natomiast wzbogacenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.