Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to polskie święto państwowe obchodzone 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, stawiających opór wobec sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. i 50. XX wieku. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się projekcja filmu „Generał Nil”, w której wzięli udział uczniowie klasy VII i VIII. Ponadto uczniowie pod kierunkiem p. I. Pędziwiatr wykonali tablicę upamiętniającą generała Augusta Emila Fieldorfa, majora Hieronima Dekutowskiego, Danutę Siedzikównę, Witolda Pileckiego i innych. W ten sposób złożono hołd tysiącom Polaków i Polek, którzy byli ścigani, chwytani, prześladowani, więzieni i mordowani przez władze komunistyczne. Wielu z nich zostało pochowanych w bezimiennych mogiłach. Film odsłaniał jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej pomijanych i zakłamywanych wydarzeń w XX-wiecznej historii naszej Ojczyzny. Żołnierze Wyklęci, zwani także niezłomnymi, nie złożyli broni po 1945 roku, prowadzili nierówną walkę z nową sowiecką okupacją i komunistyczną władzą tzw. Polski Ludowej. Wrogami nowego porządku stawali się żołnierze i działacze Polskiego Państwa Podziemnego. Komuniści nie tylko skazywali na śmierć zasłużonych Polski Niepodległej, ale chcieli wymazać ich z pamięci Polaków.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – to święto niezłomnych bohaterów, którzy wysoko wyznaczyli miarę wierności Ojczyźnie.