„Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie których walka została podjęta”. /Henryk Elzenberg/

Od 2011 r. zawsze 1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Preambuła przyjętej w 2011 r. uchwały, ustanawiającej święto głosi, że jest ono dedykowane “W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. W ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych”! zorganizowanym przez Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Celem Konkursu Literackiego „Wolność jest w nas” było przede wszystkim przybliżenie sylwetek żołnierzy wyklętych z terenu województwa podkarpackiego poprzez zainteresowanie młodzieży przez lata przemilczaną powojenną historią Polski. Jury konkursowe dokonało oceny 112 prac  z 51 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego. Konkurs swym patronatem objęli: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP,   Kurowska – Posłanka na Sejm RP, Jan Pelczar – Starosta Krośnieński, Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów, Jan Bałuka – Przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Krośnie, Piotr Cisek – Dyrektor ZSP w Posadzie Górnej. Jury oceniło prace odrębnie dla poezji i prozy. Zwracano szczególną uwagę na zgodność merytoryczną z tematem konkursu, oryginalny pomysł na tekst, kompozycję utworu i jego przesłanie, wyraz artystyczny oraz poprawność w zakresie języka, ortografii i interpunkcji. JULIA ZAWÓŁ uczennica klasy VIII b Szkoły Podstawowej zdobyła tytuł laureata i III miejsce w kategorii proza. Opiekunką Julii jest Pani Izabela Pędziwiatr.