8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowany został przez uczniów klasy VIII b. Myślą przewodnią akademii było ukazanie dążeń niepodległościowych, cierpienia Polaków skazanych na tułaczkę oraz znaczących wydarzeń, które stały się dla naszej historii symbolami narodowymi. Recytowane utwory poetyckie m.in. Karola Wojtyły, C. K. Norwida, W. Bełzy czy H. Bocheńskiej przeniosły nas w czasy walki Polaków o wytęsknioną wolność. Współczesne aranżacje pieśni patriotycznych: „Roty”, „Piechoty”, „Pierwszej Brygady”  oraz występ wokalny  uczniów z klasy I LO: Oliwii Nieradki, Pawła i Michała Barnasiów, Sebastiana Bożka wzbudziły aplauz publiczności. Na koniec głos zabrała pani wicedyrektor Krystyna Hadryś, która podkreśliła wyjątkowy charakter święta, wielką dumę Polaków z odzyskania ojczyzny po 123 latach niewoli oraz podziękowała opiekunom uroczystości  pani B. Bożek, B. Galiniak,  I. Pędziwiatr. Uroczystość dostarczyła społeczności szkolnej nie tylko wrażeń estetycznych, ale również wzbudziła refleksję nad postawami patriotycznymi. Sala gimnastyczna została odświętnie udekorowana, dominowały barwy biało-czerwone. Uczniowie obejrzeli program w wyjątkowym skupieniu. Mamy nadzieję, że poczuli przywiązanie do historii, dumę z przynależności do narodu polskiego, szacunek do wartości, o które walczyli nasi przodkowie.