7 września 2018 r. nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, w którym to wspaniale pokazane jest dążenie do Polski i polskości. Związane jest to z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystym spotkaniu, które odbyło sie na małej sali gimnastycznej wzięli udział uczniowie z gimnazjum i liceum. Czytaniu fragmentów tekstu „Przedwiośnia” towarzyszyła wystawa dzieł pisarza oraz pozycje książkowe związane z jego postacią i twórczością. Główne założenia akcji i wyboru tej lektury przedstawiła p. Barbara Nowak. Przygotowaniem  „Narodowego Czytania w naszej szkole zajęły się p. Beata Grzywacz, Barbara Nowak i Lucyna Skóra.