Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Uczniowie klasy  III „b” Liceum Ogólnokształcącego, włączyli się do akcji Narodowe Czytanie. W kawiarnianej scenerii stworzonej w bibliotece szkolnej, młodzież w strojach nawiązujących do utworu czytała fragmenty„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Moralność pani Dulskiej”  – jak napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda – to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”.