Tradycyjnie już nasza szkoła włączyła się w akcję Narodowe Czytanie. Tym razem,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zgromadziliśmy się w bibliotece szkolnej, gdzie z podziałem na role czytaliśmy wybrane fragmenty „Balladyny” J. Słowackiego. „Balladyna” – jak napisał w liście prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda – to utwór, który obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. To wybitne dzieło polskiego romantyzmu powstało na emigracji czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w nim realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Uczestnicy akcji mieli też możliwość zapoznania się z innymi utworami J. Słowackiego, które w formie wystawy, przygotowała p. Lucyna Skóra. Czytanie „Balladyny” poprzedziła informacja dotycząca samej idei Narodowego Czytania oraz krótkie wprowadzenie do utworu zaprezentowane przez p. Beatę Grzywacz. W projekcie wzięli udział uczniowie dwóch klas: II b LO oraz VIII a SP, którzy po spotkaniu mogli sobie przybić w zeszycie pamiątkową pieczatkę.