Maria Żaczek uczennica k. III c Gimnazjum  otrzymała nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Nagroda przyznawana jest najzdolniejszym uczniom województwa podkarpackiego, reprezentującym wszystkie powiaty regionu. Uroczystość odbyła się w Rzeszowie dnia 8 czerwca 2018. Marysia pasjonatka historii od wielu lat osiąga sukcesy startując w konkursach o tematyce historycznej.  W bieżącym roku szkolnym z najważniejszych osiągnięć należy wymienić: finalistka zawodów centralnych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (dzięki temu była zwolniona z części pisemnej egzaminu gimnazjalnego z historii i wos-u). Marysia jest także finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Historii organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz laureatką Konkursu Historyczno-Religijnego „Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu Niepodległości”. Do wszystkich konkursów uczennicę przygotowuje p. Izabela Pędziwiatr.