Dnia 14 grudnia 2021 r., w pięknej świątecznej scenerii, uczniowie klas IV a i IV b szkoły podstawowej na lekcji języka polskiego podsumowali akcję czytelniczą „Młodzi czytają i polecają…” zorganizowaną przez Bibliotekę Szkolna ZSO. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych czytelników, biblioteka udostępnia bogaty księgozbiór współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży (poza lekturami obowiązkowymi). Uczniowie klas czwartych z entuzjazmem przystąpili do akcji czytelniczej, a dodatkową atrakcją stał się klucz doboru lektury (o jej wyborze decydował los). Po przeczytaniu losowo wybranej książki uczniowie zaprezentowali i przedstawili losy bohaterów, opowiadali przygody i zachęcali rówieśników do jej przeczytania wcielając się niekiedy w postać literacką.

Czytanie rozwija i kształtuje wyobraźnię, promuje pozytywne wzorce zachowań, skłania do refleksji, a nawet pozwala przenieść w czasie i przestrzeni, odczuwać radości i smutki, po prostu jest lekarstwem na nudę… – to tylko niektóre z opinii uczniów promujących modę na czytanie. Zdjęcia z wydarzenia z widocznymi tytułami książek, do przeczytania których zachęcali uczniowie znajdują się w galerii zdjęć ZSO.