Jak co roku  do uczniów Szkoły Filialnej w Zapoledniku przybył Święty Mikołaj.  Towarzyszyły mu śliczne aniołki, które pomagały w rozdawaniu prezentów a radosne dźwięki ich dzwoneczków wprawiły wszystkich w szczególny nastrój. Dzieci w każdej klasie witały Mikołaja z wielkim przejęciem i chętnie śpiewały przygotowywane od dawna piosenki. W ten sposób wyraziły wdzięczność za wizytę i prezenty niecodziennemu Gościowi. Dziękujemy również pomocnikom świętego Mikołaja – wszystkim Trójkom Klasowym oraz Radzie Rodziców za wspaniałe prezenty!