21 marca 2019 roku odbył się w szkole Filialnej w Zapoledniku konkurs Kangur 2019. Wzięło w nim odział 21 uczniów. 18 uczniów w kategorii Żaczek oraz 3 uczniów w kategorii Maluch. Szkolnym koordynatorem była Aleksandra Dul. Tytuł wynik „Bardzo dobry” w kategorii Żaczek zdobył  uczeń klasy II b uzyskując  96, 25 punktów.  Do tytułu laureata zabrakło mu jedynie  0,75punktów. Tytuł  „Wyróżniony” zdobyli: Januszczak Kamil kl.  II b – 76,25 punktów,   Januszczak Krzysztof kl. II b – 65 punktów. Gratulujemy  nagrodzonym oraz wszystkim biorącym udział, gdyż wiele tygodni przygotowywań do konkursu, poszerzyło wiedzę i umiejętności matematyczne, które zaowocują w przyszłości. Zachęcamy do  udziału w następnych edycjach, gdyż konkurs ten integruje dzieci  z całego świata. Polega na tym, że w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania. Konkurs popularyzuje matematykę wśród dzieci oraz przyczynia się do przełamywania  powszechnych barier i  niechęci do tej dziedziny nauki. Jest organizowany przez Towarzystwo upowszechniania Wiedzy  i nauk Matematycznych oraz Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskał akceptację Ministra Edukacji Narodowej. Został wpisany do kalendarza imprez UNESCO, a od lat odbywa się pod patronatem RADY EUROPY.