Egzamin maturalny 2017 zakończony, znamy już wyniki wszystkich uczniów. Jak i w latach poprzednich, wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie zdali maturę z wynikiem pozytywnym i uzyskali świadectwo dojrzałości.

Gratulujemy maturzystom i życzymy wielu sukcesów na studiach!!!