W ramach współpracy z Tarnobrzeskim Okręgiem LOP, nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. Pani Sabina Gortych przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów, na których została omówiona rola małej retencji jako sposobu przeciwdziałania suszom i okresowym powodziom w Polsce. Uczniowie otrzymali broszury informacyjne, komiksy edukacyjne oraz wykonali własne „mapy myśli” na temat retencji.

Ponadto w ramach tego projektu:

LIGA OCHRONY PRZYRODY Zarząd Główny

ogłasza konkurs fotograficzny pt.

„Woda w przyrodzie – kartka z kalendarza „Ile życia w wodzie jest””

w ramach projektu pn. „Mała Retencja – więcej wody dla przyrody”